Pravidlá používania cookies

Pravidlá používania cookies
Toto vyhlásenie môže byť priebežne aktualizovane aj bez upozornenia. Preto vám
odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom
inku: Pravidlá používania cookies.
Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25. mája 2018.
Cookies
Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový
cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo
vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú
stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka
“spozná” a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už
zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už
vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto
informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré
ako predpokladáme by ste mohli využiť.
V súlade s právnymi predpismi si Vás týmto dovoľujeme informovať, že pre zabezpečenie
komfortu pri návšteve našich stránok využívame súbory cookies.
Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google
Analytics, Google AdSense, Gemius S.A., Hotjar. Jedná sa o analytický nástroj, ktorý
pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto
prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní
webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.
Právny základ spracúvania
Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia,
bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme
disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, vás ako
dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní,
bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť vám, čo najlepšie
nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou
spoločnosťou vrátane priamej reklamy.
Aké cookies vyhodnocujeme
Session (dočasné) cookies – sú prechodné cookies uložené na vašom počítači,
notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v
tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si
zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie
nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.
Perzistentné (dlhodobé) cookies – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku
alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies
pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako
návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.
Na aký účel využívame cookies
Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:
▪ Nevyhnutne nutné
▪ Prevádzkové
▪ Funkčné
▪ Reklamné
Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie
základných funkcií. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali
použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.
S ich pomocou
▪ si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali, keď v rámci jednej návštevy našich
webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami
▪ zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
▪ zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že
by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali
Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.
Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky
používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo
formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo
možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba
na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo
našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.
S ich pomocou
▪ získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú
▪ zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVAME na to, aby
sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky)
▪ môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať
▪ testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok
Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.
Funkčné cookies – slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom
zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.
S ich pomocou
▪ si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu,
predvoľby a farby
▪ si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto
otázkou obťažovať druhýkrát)
▪ vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
▪ zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený
▪ môžeme vaše údaje poskytnúť našim partnerom, ktorí vám potom môžu prostredníctvom
našich webových stránok ponúkať svoje služby. Údaje budú slúžiť výlučne
na poskytovanie služieb, produktov alebo funkcií, na nič iné
Reklamné cookies – sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony
„Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste
navštívili naše webové stránky.
▪ Tieto cookies nezbierame a ani nepoužívame.
Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať
• Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky
https://preistotu.sk/)
• Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača
• Informácie o vašej aktivite
Automatizované rozhodovanie a Profilovanie
V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda
automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri
spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.
Ako skontrolovať nastavenie cookies
Ukladanie súborov cookies do Vášho počítača môžete odmietnuť alebo ich blokovať.
Zároveň môžete vymazať už uložené cookies. Spracovanie cookies na našich stránkach
môžete teda jednoducho a bezplatne zakázať, a to prostredníctvom nastavenia Vášho
webového prehliadača. Musíme Vás však upozorniť, že odmietnutie či vymazanie cookies
môže sposobiť, že niektoré funkcie na našej webovej stránke nemusia fungovať správne.
Pre detailnejšie informácie použite prosím inštrukcie vášho prehliadača. Ak bude mať
prehliadač povolené využívanie cookies, budeme predpokladať, že súhlasíte s využívaním
štandardných cookies zo strany našich serverov a webových stránok.
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete
na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom
počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov.
Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých
prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s
prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácii (príklad www). Návod pre
odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.
Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých
internetových prehliadačoch
Nižšie nájdete postup, ako vymazať cookies z bežne používaných internetových
prehliadačov:
Google Chrome: na lište prehliadača vyberte ponuku Chrome. Vyberte „Nástroje“.
Zvoľte „Vymazať údaje o prehliadaní“. V okne, ktoré sa zobrazí, vyberte „Súbory
cookies a iná dáta webu a pluginov“ a „Obrázky a súbory medzipamäte“.
V možnostiach v hornej časti okna vyberte od začiatku veku, aby boli vymazané
všetky dáta. Zvoľte „Vymazať údaje o prehliadaní“.
Internet Explorer 11: V menu „Nástroje“ zvoľte časť „Možnosti internetu“. Kliknite
na „Osobné údaje“. Posuňte prepínač na ľavej strane dialógového okna úplne nahor
– „Blokovať všetky súbory cookies“ a pomocou tlačidla OK potvrďte zvolené
nastavenie.
Internet Explorer 8: V ponuke „Nástroje“ zvoľte „Bezpečnosť“. Kliknite na
„Odstrániť históriu prehliadania“, kde vyberte príslušné súbory a kliknite na
„Odstrániť“. Ak si chcete prehliadať stránky bez ukladania cookies, kliknite na
„Bezpečnosť“ a zvoľte „Prechádzanie so službou InPrivate“.
Mozzila Firefox: v ponuke „Nástroje“ zvoľte „Možnosti“. V časti „Súkromie“, zvoľte
na paneli „Cookies“ „Zobraziť cookies“. Odstráňte všetky cookies tlačidlom
„Odstrániť všetky cookies“, alebo odstráňte len vybrané tým, že ich označíte
a stlačíte tlačidlo „Odstrániť cookies“. Vaše údaje neprenášame do tretích krajín
mimo EÚ a EEA.
Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich
systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.
Odvolanie súhlasu
V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas
kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach kontaktu alebo
zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený v časti Kontakt.
Kontaktné údaje
Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za
dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných
údajov, pošlite prosím e-mail na zodpovedna.osoba@groupm.com alebo prostredníctvom
pošty na adresu MediaCom Bratislava, s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava.